Home
Over Prict
Referenties
Contactformulier
Algemene voorwaarden
Sitemap

 PRICT Projectmanagement- & ICT advies (2011 – heden)

Opdrachten 2014

BeagleBoxx

 . Ontwikkeling & Projectmanagement PIECA ipad in de zorg.

Present Media

. Selectietraject intranet partijenOpdrachten 2013

Present Media

. Meewerken aan diverse internetprojecten

Perspekt keurmerk

. Implementatie klant-volg-systeem (in Docbase van Acanthis), incl. opleidingen en maatwerk handleidingen.
 

Nextlevel ICT

. afronden en overdragen implementatie HIP telefonie gebouw Oudlaen

 

Opdrachten 2012

Perspekt Keurmerk

·        Implementatie pilot Klant-volg-Systeem

·        PvE Klant Volg Systeem

 VGN

·        Projectmanagement herimplementatie CRM

·        Proeftuin CRM, Programma van Eisen en Wensen Relatiebeheersysteem

 Waarborgfonds voor de Zorgsector;

·        Verhuiscoordinator 3 tal verhuizingen.

 Nextlevel ICT

·        Projectmanagement bij diverse migratieprojecten (o.a. RN, Actiz, VGN)

·        Projectmanagement overgang HIP telefonie gebouw Oudlaen (20 organisaties, 450 gebruikers)

·        Projectmanagement toegangscontrolesysteem

 NVZ vereniging van ziekenhuizen

·        Projectmanagement voor migratie naar Office 2010/Windows 7 en IE9

 DHD (Stichting Dutch Hospital Data)

·        inwerken ICT Coordinator

 GGZ Nederland

·        Oplevering verbeterde versie GGZoeker

 

Opdrachten 2011

 Nextlevel ICT

·        Inventarisatie en advies inzake vervanging telefooncentrale gebouw Oudlaen

·        Projectmanagement bij Jeugdzorg Nederland inzake migratie naar megadomein, vervanging pc's en overgang naar HIP telefonie.

·        Projectmanagent bij NFU vervanging pc, migratie Office2010/Windows 7

DHD

·        Opzetten informatiebeleid / ict jaarplan in opdracht

·        Projectmanagement verhuizing 

 NVZ vereniging van ziekenhuizen

·        Ad-hoc ICT advisering

 

Perspekt Keurmerk

·        Projectmanagement rondom keuze 'klant-volg-systeem'.

 

GGZ Nederland

·        Openstaande actiepunten GGZoeker  (CRM systeem) beoordelen en adviseren.

 

NVZ vereniging van ziekenhuizen (1991 – 2011)

Algemeen

1-10-2001 – 1-6-2011

Sinds 2001 was ik als Hoofd Facilitaire Zaken verantwoordelijk voor de afdeling Facilitaire Zaken. In deze rol heb ik zowel (grootschalige) ICT projecten als Facilitaire projecten geleid. De afdeling Facilitaire Zaken bestaat naast mij uit een medewerker facilitaire zaken en een applicatiebeheerder / helpdeskmedewerker. Tevens vervul ik de rol van preventiemedewerker voor de hele organisatie (80 personen).  Bij de start van deze functie was ik ook verantwoordelijk voor het financiële beleid samen met een externe controller en vervulde de rol van P&O-functionaris samen met een externe adviseur (2001 – 2003).

Specifieke resultaatgebieden/verantwoordelijkheden:

·        Bureau ICT coördinatie

·        Functioneel applicatiebeheer voor diverse pakketten (iZiMBA, DocBase, Timetell, Exact, Office)

·        Webmanager

·        Adviseur aan het MT op het gebied van ICT en Facilitaire Zaken

·        Projectmanagement

·        Interne dienstverlening (huisvesting, contactpersoon diverse dienstverleners, voorraadbeheer, logistiek, inkoop)

·        Budgetbeheer ( 2011: ong. 1 miljoen euro) van de totale huisvestingskosten, afschrijvingen, automatisering en facilitaire diensten

ICT Projecten

01-03-2011 – 01-06-2011: Projectmanager Upgrade Office Omgeving

·        Opstellen projectplan

·        Afstemming met ICT Partners

·        Opstellen opleidingstrajecten

·        Opzetten en uitvoeren van testplan nieuwe omgeving

01-04-2010 – 01-03-2011: Informatiebeleid

·        Introductie Informatiemanagement

·        Opstellen Informatiebeleidsplan 2011-2013

·        Opstellen ICT Jaarplan 2011

 

01-01-2010 – 01-11-2010: Projectmanager ‘make me over iZIMBA’

·        Opstellen projectplan

·        Opstellen functionele onderwerpen diverse onderdelen

·        Verzorgen technische koppelingen tussen iZIMBA en CMS

·        Aansturing van technische ontwikkelaars

·        Begeleiding werkgroep

·        Opstellen testplannen

·        Uitvoeren testplannen

·        Voorbereiden conversie

·        Verzorgen interne opleidingen voor alle gebruikersgroepen

·        Verzorgen handleidingen

1-10-2009 – 01-02-2010: Projectmanager ICT Audit

·        Opstellen opdrachtformulering

·        Toetsen opdrachtformulering bij directie

·        Selectie van partijen

·        Beoordelen van offertes

·        Begeleiden van het traject tot de eindrapportage

·        Vertalen van het eindrapport naar een plan van aanpak voor 2010

01-07-2008 – 01-01-2010: Projectmanager Intranet NVZ

·        Projectplan schrijven

·        Creëren van draagvlak binnen het Managementteam en Organisatie

·        Commitment realiseren binnen het Managementteam

·        Opstellen programma van wensen en eisen

·        Selectietraject voorbereiden en uitvoeren

·        Eindverantwoordelijke functioneel ontwerp

·        Aanspreekpunt technisch ontwerp

·        Verzorgen van interne communicatie rondom het project

·        Koppeling van de interne applicaties aan het bestaande CMS

 

01-11-2008 – 15-7-2009: Vervangend Projectmanager Verbetertraject website

·        Overnemen activiteiten van de projectmanager

·        Begeleiden van de functioneel ontwerpen voor zowel corporate als subsites

·        Implementatie van het nieuwe CMS

·        Verzorgen nieuwe server incl. aanpassing hostingscontract

·        Conversie van content verzorgen

·        Verzorgen technische koppelingen tussen CMS en Backoffice

1-6-2009 – 27-7-2009: Projectmanager vervanging serveromgeving

·        Overzicht bestaande servers opstellen

·        Keuze nieuwe serveromgeving verzorgen (SAN, megadomein)

·        Verzorgen inzet alle betrokken technische partijen voor overzetting

·        Opzetten en uitvoeren van testplan op nieuwe serveromgeving

·        Omzetten totale omgeving begeleiden (mailboxen, gebruikersbestanden, rechtenstructuur)

·        Verzorgen nazorg na omzetting omgeving

 

1-1-2009 – 1-3-2009: Projectmanager vervanging desktops/laptops

·        Voorstel vervangende systemen uitwerken

·        Draagvlak creëren nieuwe systemen binnen organisatie (middels voorzittersrol informatiemanagersoverleg)

·        Opstellen planning

·        Verzorgen contacten tussen diverse technische partijen

·        Verzorgen testplan en uitvoeren testplan nieuwe systemen (incl. doortesten masterpc)

·        Begeleiding uitrol

·        Uitvoeren verkoop oude systemen

·        Uitvoeren goede doelen zoeken voor resterende systemen

 

Overige ICT-projecten

2006: Selectie en implementatie en instructie tijdsregistratiesysteem (Timetell)

2005: Selectie en implementatie website middels Content Management Systeem (Discovery Server)  incl. koppelingen met backoffice

2004: Selectie en implementatie AO tool (Mavim) (incl. maken van de beschrijvingen van alle werkprocessen binnen de organisatie)

2003: Selectie, implementatie en geven gebruikerstrainingen Document Management Systeem (Docbase) (sindsdien diverse upgrade trajecten incl. opleidingen)

2003: Selectie en implementatie HRM tool (DBS Talent)

2003: Ontwikkelen en siindsdien 2 jaarlijks actualiseren informatiebeleidsplan NVZ

2002: Selectie, mede-ontwikkeling en implementatie en verzorgen gebruikerstrainingen Relatiebeheersysteem (Zimba) (dit is een maatwerkpakket) (sindsdien doorontwikkeling)

Facilitaire projecten

·        diverse interne verhuizingen (van 5 tot 65 personen)

·        herhuisvesting en verbouwing van de locatie (incl. selectie en aanschaf kantoormeubilair en verkoop oud meubilair) (2007)

·        onderhandelingen met drukkers voor o.a. cao ziekenhuizen, huisstijldrukwerken (o.a recenste CAO mei 2009)


Prict  |  info@prict.nl